Naša misija je da učinimo studentski život boljim i da doprinesemo jačanju studentske populacije u Crnoj Gori.
Trenutni saziv:
{{member.name}} {{member.surname}}
{{member.role}}
{{member.faculty}}
Predstavnici studenata u Senatu UCG:
{{member.name}} {{member.surname}}
{{member.role}}
{{member.faculty}}
Predstavnici SPUCG u Upravnom odboru UCG:
{{member.name}} {{member.surname}}
{{member.role}}
{{member.faculty}}
Predstavnik SPUCG u Savjetu za visoko obrazovanje:
{{member.name}} {{member.surname}}
{{member.role}}
{{member.faculty}}
Kancelarija Studentskog parlamenta UCG:
{{member.name}} {{member.surname}}
{{member.role}}
{{member.faculty}}